PRIVACY & COOKIES POLICY

Merak hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy & Cookie Policy lees je hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken en over welke rechten je beschikt.

 

Deze Privacy & Cookie Policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze prospecten en (ex-)klanten, hun eventuele werknemers, aangestelden en/of contactpersonen, de personen die een bezoek brengen aan onze vestigingen, websites of sociale media pagina’s, alsook de personen die ons op een andere wijze contacteren of hun persoonsgegevens meedelen.

 

    1.     Verantwoordelijke voor de verwerking

 

Merak N.V., Steenhoevestraat 6, 2800 Mechelen, België, met ondernemingsnummer 0417.226.296, en voor bepaalde lokale activiteiten ook haar filialen Merak B.V., Postbus 307, 1500 EH Zaandam, Nederland en Merak A.G., Buchserstrasse 34, 8108 Dällikon, Zwitserland (hierna “Merak”, “wij” of “ons”), is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Merak leeft hierbij onder meer Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“AVG”) na.

 

Je kan contact met ons opnemen via brief aan bovenstaand adres, via het nummer (0)15 28 40 60 of via het e-mailadres info@merak.be.

    2.     Persoonsgegevens die wij verzamelen

 

Je kan ons jouw persoonsgegevens onder meer overmaken wanneer je ons contacteert, tijdens een bezoek aan onze website (bijv. bij het invullen van het contactformulier, bij je inschrijving op MyMerak of bij het doorlopen van het bestellingsproces), in het kader van het gebruik van onze producten en diensten, of tijdens een bezoek aan onze sociale media pagina’s. In bepaalde gevallen kunnen wij jouw persoonsgegevens ook ontvangen via verbonden ondernemingen, derde partijen (bijv. dataleveranciers zoals Bisnode met het oog op direct marketing dan wel om zekerheid te verkrijgen over de juistheid van onze gegevens), of partijen waarmee je een relatie hebt (bijv. jouw werkgever).

 

Zo kunnen wij onder meer de volgende gegevens verwerken: jouw naam en voornaam, adres, bedrijf, contactgegevens (e-mail, telefoon, GSM, fax, …), klantnummer, betalingsgegevens, inloggegevens, meegedeelde communicatie, enz. Bepaalde gegevens worden ook automatisch verzameld via cookies en vergelijkbare technologieën wanneer je onze website bezoekt. Het gaat onder meer om informatie over jouw IP adres, browser en laatst bezochte internetpagina. Meer toelichting over het gebruik van cookies vind je in artikel 7 van deze Privacy & Cookie Policy.

 

    3.     Doeleinden van de verwerking

 

Jouw persoonsgegevens kunnen onder meer worden verwerkt:

 

  • om je de producten of diensten van Merak te kunnen leveren en de goede werking ervan te garanderen;
  • om te antwoorden op jouw vraag of verzoek;
  • om je informatie te verstrekken of e-mails te verzenden met aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren;
  • in het kader van klanten- en geschillenbeheer;
  • met het oog op marktonderzoek en de ontwikkeling van eventuele nieuwe diensten en activiteiten;
  • in het kader van een eventuele sollicitatie of vacature;
  • om de veiligheid van de website te garanderen, statistieken op te maken of analyses uit te voeren met betrekking tot het gebruik van onze website, en de inhoud van onze website en sociale media pagina’s optimaal te houden;

  • om fraude en inbreuken te bestrijden;
  • om wettelijke verplichtingen na te leven of verzoeken van bevoegde autoriteiten te beantwoorden.

 

Deze verwerkingen zijn onder meer gegrond op (i) jouw toestemming, (ii) de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van een contract, (iii) wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen, en/of (iv) onze gerechtvaardigde belangen (o.a. ons belang om een uitstekende dienstverlening te kunnen bieden, om onze klantenrelatie te onderhouden, om een veilige website te kunnen aanbieden, enz.).

 

Jouw persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om het vooropgestelde doeleinde te bereiken, dan wel zolang we dit wettelijk verplicht zijn of de gegevens nodig hebben in het kader van een rechtsvordering.

 

We wijzen er op dat onze website links of referenties kan bevatten naar andere sites, die Merak  niet controleert en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. We raden je dus aan om aandachtig het privacyreglement te lezen van elke site die je bezoekt, daar deze kan verschillen van deze Privacy & Cookie Policy.

 

    4.     Mededeling aan derden

 

Merak kan jouw persoonsgegevens delen met eventuele rechtsopvolgers en andere entiteiten binnen de groep en met bepaalde van onze contractuele partners, bijvoorbeeld om te zorgen voor een correcte opvolging van jouw registratie, bestelling of verzoek, of om de door ons aangeboden diensten mogelijk te maken. Indien Merak jouw persoonsgegevens aan andere ondernemingen zou (moeten) doorgeven, dan gebeurt dit enkel op basis van jouw toestemming, tenzij wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of indien wij ons hiervoor kunnen beroepen op ons gerechtvaardigd belang (bijv. doorgifte aan juridische dienstverleners in geval van een geschil). Indien jouw persoonsgegevens zouden worden doorgegeven aan ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte, dan gebeurt dit enkel op basis van adequaatheidsbesluiten dan wel gepaste waarborgen.

 

    5.     Jouw rechten

 

Je hebt het recht op inzage van jouw persoonsgegevens, het recht op verbetering en wissing van deze gegevens, alsook het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je eveneens het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om tegen een verwerking van jouw persoonsgegevens bezwaar te maken. Merak wijst er evenwel op dat de uitoefening van deze rechten aan bepaalde wettelijke voorwaarden is onderworpen.

 

Indien de verwerking van jouw gegevens is gebaseerd op jouw toestemming, dan kan je deze toestemming op elk moment intrekken.

 

Verder heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

 

Je kan deze rechten – indien toepasselijk – uitoefenen door verzending van een e-mail aan info@merak.be, via de rubriek ‘contact’ op onze website of per brief aan het adres in artikel 1 van deze Privacy & Cookie Policy. Merak behoudt zich het recht voor om een bewijs van jouw identiteit te vragen.

 

Voor klachten in verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je je ook steeds wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

 

    6.     Veiligheid en vertrouwelijkheid

 

Merak heeft gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ontwikkeld om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens.

 

    7.     Cookies

 

Wij maken gebruik van cookies wanneer je onze websites www.merak.be (inclusief https://mymerak.merak.be), www.merak.nl (inclusief https://mymerak.merak.nl) en www.merak.ch bezoekt. Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wordt opgeslagen in je browser of op de harde schijf van je computer.

 

Bij jouw eerste bezoek aan de websites kan je jouw cookievoorkeuren instellen via een keuzemenu. Je kan jouw voorkeuren op elk moment aanpassen via onze websites, en je kan het gebruik van cookies ook steeds uitschakelen via jouw browserinstellingen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zo niet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details:

 

 

Hou er wel rekening mee dat het weigeren van cookies ervoor kan zorgen dat de website niet goed meer werkt.

 

Hierna vind je meer uitleg over de verschillende toepassingen van cookies op onze websites.

 

        Cookies voor het goed functioneren van de website

Deze cookies zijn noodzakelijk om onze websites goed te laten werken en toegang te geven tot onze diensten. Zij helpen ons om de veiligheid van de websites te garanderen, jouw voorkeuren (bijv. taalvoorkeur) te onthouden en om jouw gebruik van de website toe te laten (bijv. het onthouden van de inhoud van het winkelkarretje). Deze cookies worden daarom altijd geplaatst.

 

        Analytische cookies

Deze cookies worden gebruikt om het gedrag van de websitebezoekers te analyseren aan de hand van statistische gegevens. Dit helpt ons om de werking van onze websites te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze bezoekers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze websites is. Merak maakt hiervoor gebruik van Google Analytics (voor meer info, zie: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/) en Sitecore Engagement Analytics.

 

        Advertentiecookies

Advertentiecookies laten toe om jouw internetgedrag binnen en buiten onze websites te volgen en advertenties aan te passen aan jouw interesses. Hierbij wordt ook een beroep gedaan op derde partijen, namelijk Facebook (om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals real time bieden van externe adverteerders), Google DoubleClick (om de acties van de bezoekers te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op één van de advertenties, met als doel het meten van de effectiviteit van de advertentie en om gerichte advertenties te richten aan de bezoeker), en Google AdWords (om bezoekers die mogelijks klant worden opnieuw te betrekken op basis van hun online gedrag op de verschillende websites).

 

        Sociale media cookies

Ten slotte wijzen we erop dat onderaan onze webpagina’s links zijn opgenomen naar onze sociale mediapagina’s op Facebook, Twitter en LinkedIn. Indien u op deze links klikt, komt u met andere woorden terecht op deze sociale mediakanalen, die cookies kunnen plaatsen. Wij raden aan om de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid op de desbetreffende sociale mediapagina’s te consulteren om te begrijpen hoe het netwerk met jouw persoonsgegevens omgaat.

 

    8.     Wijzigingen

 

Merak kan deze Privacy & Cookie Policy van tijd tot tijd wijzigen. Wij nodigen je dan ook uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op onze website.

MyMerakIsOnline
Copyright 2023 Merak NV, all rights reserved.
Cookie part