PRIVACY & COOKIES POLICY

WWW.MERAK.BE


 1. Verantwoordelijke voor de verwerking

 2. N.V. Merak, Steenhoevestraat 6, 2800 Mechelen, BTW BE 0417.226.296 (hierna “Merak”), is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en leeft hierbij de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na, alsook de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en andere toepasselijke wetten en reglementen.


 3. Persoonsgegevens die verzameld worden

  • 2.1.De gegevens die je ons meedeelt
  • Onder meer tijdens het aanmeldings- of bestellingsproces op de website, tijdens de uitvoering van de overeenkomst, bij jouw gebruik van het contactformulier op de website, tijdens de inschrijving op de nieuwsbrief: jouw naam en voornaam, adres, geboortedatum, bedrijf, contactgegevens (e-mail, telefoon, GSM, fax,…), enz.


  • 2.2.De gegevens die automatisch worden verzameld
  • Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn.


   Het gaat onder meer om:

   • het TCP/IP adres;
   • het type en de versie van jouw navigatiesysteem;
   • de laatst bezochte internet pagina.

  • 2.3.De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld
  • In deze hypothese garanderen de commerciële partners van Merak aan Merak dat de commerciële partners de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.


 4. Doeleinden van de verwerking

  • 3.1.Algemene doeleinden
  • Jouw persoonsgegevens worden verzameld om:

   • Je de producten of diensten aangeboden op de website te kunnen leveren;
   • Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de website;
   • Het verstrekken van informatie, het verzenden van e-mails met verschillende aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren;
   • De technische administratie van de website te beheren;
   • Het naleven van wettelijke verplichtingen of het beantwoorden van verzoeken van bevoegde autoriteiten;
   • Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de website.

  • 3.2.Direct marketing en mededeling aan derden
  • Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden (voor cookies, zie art. 6.2).

   Indien je niet langer wenst dat jouw gegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, kan je jouw toestemming op elk moment intrekken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@merak.be of via de rubriek ‘contact’ op de website.


 5. Recht op toegang en verbetering

 6. Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan info@merak.be of via de rubriek ‘contact’ op de website of per brief aan het adres in artikel 8.2 van deze Privacy & Cookie Policy, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.


 7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

 8. Merak heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

  In geen geval kan Merak aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.


 9. Cookies

  • 6.1.Wat is een cookie?
  • Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Cookies en soortgelijke technologieën helpen ons onder meer om de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is.


  • 6.2.Informatie over ons gebruik van cookies
  • Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website en om jouw gebruik van de website toe te laten (bijv. het onthouden van de inhoud van het winkelkarretje). Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt.

   De website gebruikt eveneens cookies om het gebruik van deze website te onderzoeken (aantal bezoekers, welke delen van de website populair zijn, enz.). Dit laat ons toe om onze website te optimaliseren.

   Ten slotte gebruikt deze website eveneens advertentiecookies om jouw internetgedrag binnen en buiten onze website te volgen en te verzamelen, waarbij desgevallend een beroep wordt gedaan op derde partijen. Hiermee kunnen advertenties worden aangepast aan jouw interesses en kun je informatie delen via sociale media.


  • 6.3.Jouw toestemming
  • Door de website te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies.

   Je kan op elk moment je toestemming intrekken via jouw browserinstellingen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’, ‘Instellingen’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Hou er rekening mee dat het weigeren van cookies er voor kan zorgen dat de website niet goed meer werkt.


 10. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

 11. Deze Privacy & Cookie Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

  Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, zijn de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen, exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy & Cookie Policy.


 12. Diverse bepalingen

  • 8.1.Aanvaarding
  • Door de website te gebruiken, aanvaard je deze Privacy & Cookie Policy.


  • 8.2.Contact
  • Voor verdere informatie of suggesties in verband met deze Privacy & Cookie Policy, kan u Merak contacteren via het correspondentieadres: Merak, Steenhoevestraat 6, 2800 Mechelen, België of via info@merak.be

   Elke klacht moet via e-mail verzonden worden naar info@merak.be. Elke kennisgeving van Merak aan u wordt gecommuniceerd via mail of de website.


  • 8.3.Wijziging
  • Merak behoudt zich het recht voor om deze Privacy & Cookie Policy te allen tijde aan te passen.

MyMerakIsOnline
Copyright 2019 Merak NV, all rights reserved.

Cookies

Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt MyMerak gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

Ik ga akkoord
Lees meer